Víno a bobule
Víno a bobule

Věrnostní program Věrnostní bobule

platné od 1. listopadu 2009

Všeobecná ustanovení

1. Provozovatelem internetového obchodu www.vinoabobule.cz je společnost ResVinia, spol. s r. o., dále Provozovatel.
2. Body, dále jen BOBULE, jsou připisovány na virtuální účet každému zákazníkovi, který je registrován v internetovém obchodě www.vinoabobule.cz a současně ve Věrnostním programu VĚRNOSTNÍ BOBULE a souhlasí se Všeobecnými podmínkami  programu VĚRNOSTNÍ BOBULE.  Aktuální stav účtu BOBULÍ je součástí účtu registrovaného zákazníka v internetovém obchodě www.vinoabobule.cz.
3. Zákazníkovi se BOBULE přičítají na jeho virtuální účet, a to:

  • 10 BOBULÍ  - obdrží zákazník za vyplnění registračního formuláře při registraci do věrnostního programu VĚRNOSTNÍ BOBUL
  • 1 BOBULI za každých 100 Kč (pouze za celé stokoruny)   - obdrží zákazník jako bonus po zaplacení každé realizované objednávky
  • 10 BOBULÍ  - obdrží zákazník za registraci každého nově registrovaného zakazníka na základě Vašeho doporučení (který uvede Vaše zákaznické číslo u své registrace) a po zaplacení jejich první objednávky

4. Na BOBULE nemá zákazník právní nárok.
5. Výši účtu BOBULÍ nelze rozporovat.
6. Každý zákazník má pouze jeden účet BOBULÍ.
7. BOBULE nelze jakkoli jinak převést na třetí osobu, zejména pak body nelze převádět mezi účty různých zákazníků a nemohou být ani předmětem jiných způsobů nakládání s nimi než těch, jež jsou uvedeny v těchto Všeobecných podmínkách.
8. BOBULE nelze vyměnit za peněžní hotovost.
9. Pro založení virtuálního účtu zákazníka musí zákazník vyplnit registrační formulář do programu VĚRNOSTNÍ BOBULE, obsahující rovněž souhlas zákazníka  s  nakládáním s jeho osobními údaji.
10. Osobní údaje zákazníka uvedené v registračním formuláři budou zaevidovány v databázi zákazníků registrovaných v programu VĚRNOSTNÍ BOBULE ve lhůtě do 5 pracovních dní od jeho obdržení, pokud to bude pro provozovatele internetového obchodu technicky možné, jinak v nejbližší možné lhůtě. Datum zaevidování nemá vliv na výši virtuálního účtu zákazníka.
11. Dojde-li ke změně Všeobecných podmínek, musí být jejich nové a úplné znění dostupné na internetové stránce www.vinoabobule.cz. Vystavením nové objednávky po jejich zveřejnění se změnami zákazník souhlasí.

Přidělování BOBULÍ na virtuální účet zákazníka

1. BOBULE jsou přidělovány na virtuální účet zákazníka dle bodu 1. Těchto Všeobecných ustanovení
2. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit zařazení dárků do programu VĚRNOSTNÍ BOBULE.
3. Informace o výši stavu účtu zákazníka jsou zákazníkovi dostupné na každé jeho objednávce. Počet BOBULÍ se zákazníkovi na jeho virtuální účet přičítá vždy až po zaplacení objednávky.

Odečítání bodů z virtuálního účtu zákazníka

1. Provozovatel si vyhrazuje právo na odečtení již přidělených BOBULÍ v případě vrácení zboží zakoupeného zákazníkem. Provozovatel v takovém případě odečte počet BOBULÍ odpovídající hodnotě takto vráceného zboží a vypočtený dle bodu 1. Všeobecných ustanovení.
2. Při výběru dárku zákazníkem provozovatel odečte odpovídající počet BOBULÍ z virtuálního účtu zákazníka. Zůstatek BOBULÍ na svém účtu uvidí zákazník po přihlášení do svého účtu.
3. Platnost počtu BOBULÍ na virtuálním účtu zákazníka je vždy po dobu 12 měsíců. První časové období může být delší, počítá se ode dne registrace zákazníka do programu VĚRNOSTNÍ BOBULE a trvá do 31. 12. následujícího roku. Dárky za BOBULE je možné čerpat ještě po dobu následujících 3 měsíců. Po tomto termínu 1. den 4. měsíce se výše jeho účtu vynuluje bez ohledu na výběr dárků či nikoliv.
4. Další časové období se počítá od 1. 1. dalšího roku po ukončení předchozího ročního období.
5. Počet BOBULÍ na virtuálním účtu zákazníka nemá vliv na možnost jeho účasti na speciálních akcích s názvem „Vinařské zážitky s VĚRNOSTNÍ BOBULÍ“ i cenové zvýhodnění řady sommelierských služeb. Podmínkou účasti nebo cenového zvýhodnění je pouze registrace zákazníka v programu VĚRNOSTNÍ BOBULE.

Zánik virtuálního účtu zákazníka v programu VĚRNOSTNÍ BOBULE

1. Účast zákazníka v programu VĚRNOSTNÍ BOBULE zaniká, jestliže nedodržuje platné Všeobecné podmínky, nesouhlasí se zveřejněnou změnou Všeobecných podmínek nebo odvolal svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů, jejichž uvedení v registračním formuláři je povinné a jejichž zpracování je nezbytné pro vedení účtu zákazníka, nebo nesouhlasí s rozsahem zpracovávání svých osobních údajů.
2. Smrtí zákazníka jeho virtuální účet zaniká.

Ukončení programu VĚRNOSTNÍ BOBULE

1. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozastavit nebo ukončit fungování programu VĚRNOSTNÍ BOBULE.
2. V případě pozastavení nebo ukončení fungování programu VĚRNOSTNÍ BOBULE je provozovatel povinen o pozastavení nebo ukončení fungování informovat zákazníky na internetové stránce www.vinoabobule.cz.
3. Dojde-li k ukončení programu VĚRNOSTNÍ BOBULE je zákazník v případě, že shromáždil příslušný počet BOBULÍ dle těchto Všeobecných podmínek oprávněn k výběru dárku, a to do tří měsíců od informování zákazníků na internetové stránce www.vinoabobule.cz. o ukončení programu VĚRNOSTNÍ BOBULE. V ostatních případech budou všechny body na virtuálních účtech zákazníků odečteny.

Ochrana osobních údajů

1. Zákazník s vyplněním a odesláním registračního formuláře výslovně souhlasí s tím, aby Provozovatel zpracovával jeho osobní údaje uvedené v registračním formuláři, jakož i další údaje předané Provozovateli při obchodním styku, a to zejména v souvislosti s jeho virtuálním účtem VĚRNOSTNÍ BOBULE. Tento souhlas uděluje zákazník na dobu neurčitou, resp. do doby písemného odvolání tohoto souhlasu, případně do doby ukončení fungování programu VĚRNOSTNÍ BOBULE. Zákazník bere na vědomí, že svůj souhlas může kdykoliv písemně odvolat.
2. Provozovatel je povinen zpracovávat zákazníkovy osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, a to na základě nařízení EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) platným od 25. května 2018, ve znění pozdějších předpisů. Zákazník tímto bere na vědomí, že Provozovatel ho tímto informuje a souhlasí s tím, že bude jeho osobní údaje zpracovávat za účelem nabízení obchodu nebo služeb a za účelem vyplývajícím z Všeobecných podmínek programu VĚRNOSTNÍ BOBULE.

3. Zákazník souhlasí s tím, aby mu Provozovatel posílal prostřednictvím pošty, telefonu, SMS nebo e-mailu aktuální informace o obchodních nebo promočních akcích pořádaných Provozovatelem v České republice, pokud k tomu udělil svůj souhlas.

Zboží ve vašem košíku


Váš košík je prázdný

Poptávky vín

Spolupracujeme s více než 40 ti vinařskými firmami z ČR. V případě zájmu Vám připravíme nabídku vín na míru s popisem a zašleme na Vámi uvedenou mailovou adresu. Stačí poptávku odeslat na odehnalova@resvinia.cz. V případě potřeby doplnění nebo upřesnění p ... více

Archiv aktualit
Jak jste se o e-shopu www.vinoabobule.cz dozvěděli?
  • Ze serverů pro vyhledávání zboží (25,25%)
  • Ze serverů pro vyhledávání firem (10,00%)
  • Z bannerové reklamy na internetu (9,84%)
  • Z textové reklamy na internetu (10,49%)
  • Od známého (14,43%)
  • Z jiného zdroje (30,00%)